Výzva Plzeňského kraje pro zájemce, kteří chtějí pomáhat ve zdravotnickém a sociálním zařízení
Plzeňský kraj v této mimořádné situaci související s výskytem epidemie onemocnění COVID-19 vyzývá všechny osoby se zdravotním a sociálním zaměřením ochotné zapojit se do pomoci, aby se zaregistrovaly.
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas Plzeňskému kraji, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, se zpracováním svých osobních údajů za účelem dobrovolného spolupodílení se na poskytování zdravotních služeb, popř. na jiných činnostech přispívajících k ochraně zdraví občanů a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zároveň souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny s dalšími subjekty podílejícími se na zajišťování a koordinaci uvedené dobrovolnické činnosti, tj. zejména s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji. Souhlas se uděluje do doby plného odeznění epidemie koronaviru a může být kdykoliv odvolán, a to prokazatelnou formou, nejlépe písemně.
V případě problémů s vyplněním či odesláním formuláře nás kontaktujte na adrese Podpora.IT@plzensky-kraj.cz