Pomoc zdravotnických pracovníků v lůžkových zdravotnických zařízeních na území Plzeňského kraje, poskytujících akutní lůžkovou zdravotní péče
Máte-li aspoň malou možnost pomoci zatím zejména na necovidových odděleních (třeba jen jeden den v týdnu), žádáme Vás, učiňte tak. Vyplňte níže uvedený formulář a Vaše údaje budou předány lůžkovým zdravotnickým zařízením, jejich pracovníci vás budou kontaktovat a domluví s Vámi podrobnosti spolupráce.
Obor mého vzdělání, např. zdravotní sestra, praktický lékař pro dospělé aj.
Nemocnice , ve které jsem ochoten pomoci
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře udělujete souhlas Plzeňskému kraji, Krajskému úřadu Plzeňského kraje, IČO: 70890366, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, se zpracováním svých osobních údajů za účelem dobrovolného spolupodílení se na poskytování zdravotních služeb, popř. na jiných činnostech přispívajících k ochraně zdraví občanů a prevenci rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Zároveň souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly sdíleny s dalšími subjekty podílejícími se na zajišťování a koordinaci uvedené dobrovolnické činnosti, tj. zejména s poskytovateli zdravotních a sociálních služeb v Plzeňském kraji. Souhlas se uděluje do doby plného odeznění epidemie koronaviru a může být kdykoliv odvolán, a to prokazatelnou formou, nejlépe písemně.